Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Захист дисертацій С-Я

  Дисертації, захищені співробітниками, аспірантами і докторантами Університету "Україна" за роки його існування (починаючи з 2000 року)

  С-Я

   Фото

  П.І.Б. (штат./сум.)

  Шлях -- Науковий ступінь

  Назва дисертації

  Рік захисту

  Підрозділ, посада

  Шифр, спец-ть

  Савич Віта Олексіївна к.пол.н. Західні концепції глобалізації кінця XX-початку XXI століття (історико-теоретичний аналіз) 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 23.00.01 - Теорія та історія політичної науки
    Савкова Ольга Михайлівна  к.ек.н. Управління інвестиційним процесом в житловому та офісному будівництві 01.11.2012 Інститут економіки та менеджменту, кафедра фінансів 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
    Савченко Сергій Сергійович к.юр.н. Реєстраційні процедури в діяльності органів внутрішніх справ 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Савчин Галина Миронівна к.пед.н. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака 01.12.2012   13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
    Савюк Марина Флорівна  к.юр.н.

  Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства

  Автореферат дисертації Савюк М.Ф.
  28.09.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Сакали Микола Якович к.юр.н. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення 12.10.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Самань Вікторія Віталіївна к.юр.н. Організаційно-правові засади забезпечення фіскальної функції держави органами публічної адміністрації 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Самарай Валерій Петрович к.т.н. Моделювання ущільнення ливарних форм і прогнозування дефектів виливків 23.01.2007 Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування 05.16.04 - Ливарне виробництво
    Санагурська Галина Мирославівна к.юр.н. Становлення та розвиток шлюбно-сімейного законодавства на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст.) 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Сапронов Олександр Вікторович (штат.)

  к.юр.н.

  Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство

  01.01.2005

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

    Сарана Сергій Володимирович к.юр.н. Систематизація податкового законодавства України 16.10.2010 Полтавський інститут економіки і права, доцент кафедри правознавства 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Сарафинюк Петро Васильович (сум.)

  здобувач -- к.біол.н.

  Нормативні показники ультразвукових параметрів серця міських підлітків у залежності від антропогенетичних характеристик організму

  01.09.2005

  Вінницький соціально-економічний інститут

  14.03.01 - Нормальна анатомія

    Саунін Роман Дмитрович к.юр.н. Адміністративно-правова охорона права на комп'ютерні програми в Україні 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Сахно Артем Петрович к.юр.н. Забезпечення законності і дисципліни в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Світлак Ірина Іванівна (штат.)

  к.юр.н.

  Організаційно-правові засади провадження діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні

  01.01.2006

  Вінницький соціально-економічний інститут, завідувач кафедри правознавства

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   

  Севрюков Денис Георгійович (штат.)

  к.юр.н.

  Публічно – правові та приватно – правові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і США кінця ХVІІІ ст.

  27.05.2009

  Новокаховський гуманітарний інститут, директор

  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Севрюков Денис Георгійович (штат.) д.юр.н. Еволюція соціальної держави у Західній Європі: історико-теоретичні  аспекти 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Селіванов Михайло Федорович (сум.)

  к.фіз.-мат.н.

  Докритичний розвиток тріщин у в'язкопружних анізотропних тілах при повільній зміні навантаження

  01.01.2002

  Інститут комп'ютерних технологій

  01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла

   

  Семениченко Юлія Костянтинівна (сум.)

  к.ек.н.

  Аналіз ефективності кредитних операцій банку

  01.01.2003

  Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

  08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

   

  Семенюк Катерина Сергіївна (сум.)

  аспірант -- к.філос.н.

  Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття

  01.09.2005

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

  09.00.08 - Естетика

    Сенченко Людмила Василівна аспірант -- к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання демографічної політики в Україні 01.02.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Серажим Катерина Степанівна (сум.)

  д.філол.н.

  Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу)

  01.01.2003

  Інститут філології та масових комунікацій, професор кафедри видавничої справи та редагування

  10.01.08 - Журналістика

  Сердюк Євгеній Васильович к.ю.н. Адміністративно-правове забезпечення виборчих прав громадян України 01.01.2012 Інститут та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Сердюк Людмила Захарівна (штат.)

  к.псих.н.

  Динаміка особистісних рис у перші роки подружнього життя

  29.12.2000

  Інститут соціальних технологій, директор

  19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

  Сердюк Людмила Захарівна (штат.) д.псих.н. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців у інтегрованому освітньому середовищі 01.09.2013 Інститут соціальних технологій, директор 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології
    Сидоренко Віталій Вікторович к.юр.н. Залежності дієвості механізму правового регулювання 01.01.2014 Білоцерківський інститут економіки та управління 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Сидорченко Катерина Миколаївна  к.н. з фіз. вих.і сп. Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11–14 років 01.01.2010 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації  24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
   

  Сидорчук Людмила Андріївна (сум.)

  к.пед.н.

  Підготовка вчителя фізики до викладання основ безпеки життєдіяльності в школі

  01.01.2002

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри соціальної безпеки

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

    Cирота Юлія Олександрівна к.філ.н. Російськомовна проза Є. П. Гребінки в контексті російської літератури 1830-1840-х років 01.01.2008

  Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри перекладу та іноземних мов

  10.01.02 – Російська література
   

  Сімперович Володимир Миколайович (штат.)

  к.іст.н.

  Історіографія національно-демократичного руху за суверенізацію та незалежність України на рубежі 80-х - 90-х років ХХ століття

  13.04.2006

  Інститут права та суспільних відносин, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін

  07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

    Сітовський Андрій Миколайович (штат.) к.н. з фіз.вих. і сп. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку 01.01.2009 Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри фізичної реабілітації  24.00.02. – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
    Скоморовський Віталій Богданович д.юр.н. Створення і ліквідація СРСР: історико-правове дослідження 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Скрипник Вікторія Анатоліївна (сум.)

  здобувач -- к.пс.н.

  Соціально-психологічна адаптація студентів першокурсників з особливими потребами

  01.03.2006

  Вінницький соціально-економічний інститут

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

   

  Скрипник Галина Олексіївна (сум.)

  аспірант -- к.ек.н.

  Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогосподарського підприємства

  01.01.2005

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту

  08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

   

  Скрипник Наталія Вячеславівна (сум.)

  к.біол.н.

  Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСбета1-/- - мутантних мишей

  01.01.2002

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.11 - Цитологія, гістологія

    Скрипнюк Олександр Олександрович  к.юр.н.

  Реалізація принципу народного суверенітету в Україні: теоретико-правовий аспект

  Автореферат
  27.01.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Слюсар Костянтин Сергійович к.юр.н. Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Сова Маргарита Олександрівна (сум.)

  д.пед.н.

  Інтеграція художньо-культурологічних знань у системі професійної підготовки вчителя гуманітарних дисциплін

  08.06.2006

  Інститут соціальних технологій, професор кафедри соціальної роботи

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти


   
  Соколюк Анна Олександрівна к.псих.н. Особливості самодетермінації професійного становища майбутніх юристів 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
   

  Соловій Галина Романівна (штат.)

  к.філол.н.

  Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття

  01.01.2003

  Інститут права та суспільних , доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  10.01.06 - Теорія літератури

    Соловйова Юлія Олександрівна здобувач -- к.юр.н. Організаційно-правові засади здійснення податкового контролю в Україні 15.06.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 – Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право
   

  Сорока Василь Михайлович (штат.)

  к.біол.н.

  Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м'язу щура

  01.01.2006

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри екології

  03.00.02 - Біофізика

    Сорока Олександра Олександрівна к.юр.н. Адміністративно-правовий статус приватного вищого навчального закладу 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного господарського та кримінального права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Сорокін Руслан Олексійович к.юр.н. Державно-правові погляди Соломона Крима 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Сорочик Юрій Юрійович к.юр.н. Адміністративно-правове забезпечення протидії організованій злочинності в Україні 11.12.2010 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Сохацький Федір Миколайович (штат.)

  д.фіз.-мат.н.

  Асоціати та розклади багатомісних операцій

  01.01.2007

  Вінницький соціально-економічний інститут, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

  01.01.06 - Алгебра і теорія чисел

   

  Ставицька Олена Григорівна (штат.)

  к.пс.н.

  Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя

  16.06.2009

  Рівненський інститут, декан соціально-психологічного факультету

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

  Ставицький Олег Олексійович (штат.) д.псих.н. Психологія проявів гандикапізму та їх регуляція 01.01.2014 Рівненський інститут, директор 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології
   

  Старко Оксана Леонтіївна

  здобувач -- к.юр.н.

  Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)

  01.01.2007

  Луцький інститут розвитку людини

  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

    Стасюк Людмила Леонідівна к.політ.н. Політичне забезпечення збалансованого екологічного розвитку сучасного суспільства 19.06.2009 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
    Стасюк Ольга Миколаївна к.ек.н. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в галузі транспорту України 01.12.2011   08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
   

  Стеценко Богдан Сталіславович (сум.)

  к.ек.н.

  Акціонерні товариства на ринку капіталів України

  01.01.2008

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

  08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

   

  Стожок Людмила Григорівна (штат.)

  к.ек.н.

  Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики

  12.03.2008

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

  08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

   

  Стороженко Ольга Михайлівна

  аспірант -- к.юр.н.

  Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку

  01.12.2008

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Стрельник Олена Олександрівна к.соц.н. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві 01.12.2004 Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри соціальної роботи  22.00.01 – Теорія та історія соціології
    Стрілець Василь Васильович к.юр.н. Революційні комітети Полтавської губернії (грудень 1919 - квітень 1920 рр.): історико-правове дослідження 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Стрільченко Євген Вікторович к.юр.н. Організаційно-правове забезпечення діяльності міграційних служб зарубіжних країн 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин  
    Струтинська Оксана Віталіївна здобувач -- к.пед.н.  Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх вчителів економіки 23.11.2010  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра документознавства та інформаційної діяльності 13.00.02 – Теорія та методика навчання (інформатика)
   

  Сук Петро Леонідович (сум.)

  к.ек.н.

  Облік витрат на виробництво продукції рослинництва

  01.01.2001

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту

  08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

  Сук Петро Леонідович (сум.) д.ек.н. Облік виробництва і реалізації продукції в 
  сільськогосподарських підприємствах: методологія і практика
  28.10.2009 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
   

  Сукач Михайло Кузьмич (сум.)

  д.т.н.

  Закономірності взаємодії робочих органів землерийних машин з підводними в'язкопластичними ґрунтами

  01.01.2002

  Інженерно-технологічний інститут, професор кафедри автомобільного транспорту

  05.05.04 - Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

    Сурядна Наталія Миколаївна к.б.н. Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології 20.12.2005 Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища  03.00.08 – Зоологія
  Сухицька Наталія Валеріївна (шт.) здобувач -- к.юр.н. Розвиток українського і російського кримінального права у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. 23.06.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра теорії та історії держави і права  

  12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

    Сухоребра Тетяна Іванівна (штат.) к.юр.н.

   

  Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства

   

  19.04.2011 Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри правознавства 12.00.07 – Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Танасійчук Орест Орестович к.юр.н. Відповідальність за адміністративні правопорушення в сфері охорони державного кордону  01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.07 – Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право
    Таран Євген Іванович к.політ.н. Енергетична політика України в умовах глобалізації 01.01.2015 Інститут права та суспільних відносин 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
  Терещенко Андрій Леонідович (штат.) к.юр.н. Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин, директор

  12.00.07 – Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право
    Терещенко Вікторія Юріївна к.юр.н. Цивільно-правові наслідки самочинного будівництва 30.05.2015 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини  
    Терещук Олександр Дмитрович к.юр.н. Розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних  засобів 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Тимцуник Василь Іванович (сум.)

  д.н. з держ.упр.

  Реформування системи влади та державного управління в УРСР: зміст, особливості, наслідки (1953-1964 рр.)

  01.01.2004

  Факультет економіки та менеджменту, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  25.00.01 - Теорія і історія державного управління

   

  Тимчик Олеся Володимирівна (сум.)

  к.біол.н.

  Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою Streptomyces globisporus 3-1

  01.01.2006

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.07 - Мікробіологія

   

  Тихомирова Тетяна Олегівна

  здобувач -- к.юр.н.

  Діяльність органів внутрішніх справ у контексті реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я

  03.03.2010

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Тімашова Вікторія Михайлівна к.юр.н. Теоретико-правові засади федеративного устрою Української держави в ученні М. Костомарова 24.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Тітенко Анатолій Миколайович (сум.)

  к.фіз.-мат.н.

  Магнітне впорядкування в сплавах з пам'яттю форми

  12.10.2006

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри автомобільного транспорту

  01.04.11 - Магнетизм

   

  Ткач Олег Іванович (сум.)

  д.політ.н.

  Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки

  14.06.2007

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  23.00.02 - Політичні інститути та процеси

    Товканець Оксана Сергіївна к.пед.н. Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ 26.09.2012 Карпатський інститут підприємництва 13.00.07 – Теорія і методика виховання
    Толстенко Володимир Леонідович к.юр.н. Правова ідеологія у розвиткові сучасної української держави і суспільства 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Томащук Олена Григорівна здобувач Підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи у центрах Інваспорту  01.01.2011 Луцький інститут розвитку людини  
   

  Томчук Сергій Михайлович (сум.)

  аспірант -- к.пс.н.

  Негативні емоційні стани молодших школярів та їх корекція

  01.04.2006

  Вінницький соціально-економічний інститут, доцент кафедри психології

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Тополя Руслан Володимирович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Топчій Віталій Васильович к.юр.н. Розслідування злочинів проти трудових прав 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
   

  Топчій Наталія Миколаївна (сум.)

  к.біол.н.

  Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення

  01.01.2006

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.04 - Біохімія

    Трач Наталія Олегівна к.політ.н. Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні механізми політичного лідерства 29.10.2010 Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (23.00.02 - Політичні інститути та процеси)
   

  Трач Юлія Василівна (сум.)

  к.пед.н.

  Професійний розвиток бібліотекарів у фахових об'єднаннях України

  10.04.2001

  Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

    Труханов Владислав Анатолійович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання відповідальності працівників прокуратури 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Тугай Тетяна Іванівна

  к.біол.н.

  Вивчення механізму дії макроциклічних трихотеценів із Dendrodochium toxicum Pidopl. et Bilai

  27.06.2000

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.07 - Мікробіологія

    Туманов Валентин Валентинович к.юр.н. Адміністративно-правове регулюванягосподарської діяльності з проведення лотерей 01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Турчак Олександр Володимирович д.юр.н.

  Правове регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності українців у Польщі (1918-1939 рр.) 

  Автореферат
  28.01.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Тютюнник Юліан Геннадійович (сум.)

  д.геогр.н.

  Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу

  01.12.2002

  Факультет біомедичних технологій, професор кафедри екології

  11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

   

  Удовенко Жанна Володимирівна (сум.)

  к.юр.н.

  Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві

  01.12.2004

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри цивільного та господарського права

  12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

    Федоренко Тетяна Вікторівна к.юр.н. Охорона та захист цивільних прав іноземців в нотаріальному процесі 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права 12.00.03 – Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
  Федорченко Ірина Миколаївна к.філос.н. Український національний характер як чинник державотворення 30.09.2010 Інститут соціальних технологій, кафедра психології 09.00.12 – Українознавство
    Федюшко Юрій Михайлович (сум.) докторант -- д.т.н. Науково-технічні основи імпульсних рефлектометричних систем дослідження діелектричної спектроскопії біологічних об’єктів 06.10.2010 Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання 05.11.17 – Біологічні та медичні пристрої і системи
    Філіпенко Тетяна Володимирівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Фільштейн Ілля Володимирович к.юр.н.

  Правова регламентація та організаційні засади створення та діяльності поліції Грузії: узагальнення досвіду 

  Автореферат

  08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Фільштейн Михайло Володимирович к.юр.н.

   

  Поліцейські органи прибалтійських держав-членів Європейського Союзу (Латвія, Литва, Естонія): організація та правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

  Автореферат
  08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Фрадинська Аліна Петрівна к.псих.н. Психологічні особливості професійних очікувань майбутніх соціальних працівників 18.04.2012 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології  19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
    Француз Анатолій Анатолійович  к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання охорони праці

  Автореферат
  08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Француз Анатолій Йосипович д.юр.н. Правові основи демократичного розвитку політичної системи в Україні : дис….д-ра.юрид.наук : 12.00.01 / . – Острог, 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Фрицький Юрій Олегович (штат.)

  д.юр.н.

  Теоретичні засади державної влади в Україні

  14.10.2009

  Інститут права та суспільних відносин, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   

  Фурзікова Тетяна Михайлівна (сум.)

  к.біол.н.

  Вплив макроорганізму та хіміотерапевтичних препаратів на біологічні властивості біоспорину та субаліну

  01.01.2001

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.07 - Мікробіологія

   

  Хатнюк Наталія Сергіївна (сум.)

  к.юр.н.

  Заперечні угоди та їх правові наслідки

  01.01.2003

  Факультет правознавства та міжнародних відносин

  12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

   

  Хіміч Ольга Миколаївна (сум.)

  к.юр.н.

  Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією

  15.12.2005

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Хмельников Артем Олександрович к.політ.н. Децентралізація як механізм модернізації політичного менеджменту на регіональному рівні 01.12.2012 Дніпропетровська філія 23.00.02 – Політичні інститути та процеси (політичні науки)
    Ходінов Володимир Миколайович к.б.н. Особливості адаптаційних впливів при взаємодії сєченовського ефекту активного відпочинку з фізичним тренуванням 27.11.2003

  Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри фізичної реабілітації

  03.00.13. – фізіологія людини і тварин
    Хомік Оксана Миколаївна к.пед.н. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій 25.06.2015 Луцький інститут розвитку людини 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
   

  Хохлов Вадим Анатолійович

  здобувач -- к.т.н.

  Інструментарій проектування комп'ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань

  01.01.2006

  Херсонська філія

  05.13.06 - Інформаційні технології

    Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович д.юр.н.

  Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку 

  Автореферат

  03.12.2015 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право;
  інформаційне право

  12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

    Хуторянська Тетяна Валеріївна к.юр.н. Адміністративна відповідальність за
  правопорушення, що посягають на нормальний розвиток дитини
  29.10.2015 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право;
  інформаційне право
    Цвид-Гром Олена Петрівна (штат.) к.філол.н. Традиційна символіка весільного фольклору західного Полісся 01.12.2000 Білоцерківський інститут економіки та управління, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 10.01.07 – Фольклористика
   

  Цейслер Юлія Вадимівна (штат.)

  к.біол.н.

  Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків

  08.11.2007

  Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.02 - Біофізика

    Цесар Інна Анатоліївна к.юр.н. Правові основи розвитку сучасної демократичної держави 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Циганов Сергій Андрійович (сум.)

  докторант -- д.ек.н.

  Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства

  01.12.2007

  Інститут економіки та менеджменту, завідувач-професор кафедри банківської справи

  08.05.01 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

  Цинтила Олена Вадимівна к.філос.н. Сучасний антропологічний дискурс у проблемному полі філософії наук 01.12.2010 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики 09.00.09 – Філософія науки
   

  Цілина Марина Миколаївна (штат.)

  здобувач -- к.філол.н.

  Ергоніми м.Києва: семантика, структура, функціонування

  01.01.2006

  Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри української мови та літератури

  10.02.01 - Українська мова

   

  Цьось Анатолій Васильович (штат.)

  к.н. з фіз. вих. і спорту

  Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку  ХІХ ст.

  01.01.2005

  Луцький інститут розвитку людини

  24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

   

  Чайковський Михайло Євгенович (штат.)

  здобувач -- к.пед.н.

  Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами

  01.01.2006

  Хмельницький інститут соціальних технологій, ректор

  13.00.05 - Соціальна педагогіка

    Частакова Надія Сергіївна к.філол.н. Літературно-критичні та культурологічні концепції в науковій творчості І.Дзюби 23.11.2012 Кіровоградський інститут розвитку людини 10.01.01 — Українська література
    Черненко Олександр Володимирович к.пед.н. Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій 22.12.15 Кіровоградський інститут розвитку людини, старший викладач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
    Черниш Інна Анатоліївна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі в Україні 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Чехній Віктор Михайлович (сум.)

  к.геогр.н.

  Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя

  01.01.2003

  Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри екології

  11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

   

  Чигур Ігор Іванович (сум.)

  к.т.н.

  Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння

  10.10.2000

  Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування

  05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

    Чиханцова Олена Анатоліївна (штат.) к.псих.н. Психологічна готовність старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі 01.01.2013 Інститут соціальних технологій, старший викладач кафедри психології 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
   

  Чомахашвілі Олена Шотаєвна (сум.)

  здобувач -- к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки

  28.04.2009

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Чопей Вікторія Степанівна (штат.) к.соц.н.  Соціологічний портрет сучасного студента: основні тенденції розвитку 27.04.2010 Карпатський інститут підприємництва 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології 
   

  Чорний Олександр Олександрович (сум.)

  к.філос.н.

   

   

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри маркетингу

   

   

  Чоха Юрій Миколайович (штат.)

  докторант -- д.тех.н.

  Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об’єктів авіатехніки

  01.01.2008

  Васильківська філія

  05.13.06 - Інформаційні технології

    Чубко Тетяна Петрівна к.юр.н. Право в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Чуніхіна Тетяна Сергіївна (штат.)
  к.ек.н. Корпорація в суспільному відтворенні: генезис і механізм функціонування 29.09.2009 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки
    Чурпій Костянтин Леонідович к.мед.н. Особливості діагностики, тактики і хірургічного лікування обтураційної жовтяниці, ускладненої гострою печінковою недостатністю 01.01.2001 Кіровоградський інститут розвитку людини, завідувач кафедри здоров’я людини  14.01.03 – Хірургія
    Шамич Олександр Миколайович здобувач -- к.пед.н. Формування громадської активності молодших підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання 20.06.2011 Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання 13.00.07 - Теорія і методика виховання
   

  Шаповалова Алла Миколаївна

  аспірант -- к.політ.н.

  Еволюція публічної природи самоврядної влади України в умовах впливу глобального громадянського суспільства

  04.12.2009

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук глобалістики та соціальних комунікацій

  23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

    Шаравара Роман Іванович к.ек.н. Становлення ринку цінних паперів в умовах трансформації економіки України 01.01.2006

  Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу

  08.01.01 – Економічна теорія
    Шатковська Дарина Миколаївна к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях

  Автореферат
  25.02.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Шахнін Дмитро Борисович (штат.)

  к.хім.н.

  Фосфонієві похідні піримідинових основ у синтезі ациклічних аналогів нуклеозидів

  01.01.2000

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій

  02.00.10 - Біоорганічна хімія

  Шеверя Мирослава Юріївна (штат.) к.ек.н. Механізм активізації cтратегічного потенціалу 01.01.2013 Карпатський інститут підприємництва, старший викладач кафедри менеджменту  
   

  Шевченко Віталій Володимирович (сум.)

  д.філос.н.

  Унійна проблематика та її полемічний дискурс в житті Руси-України середини XV - кінця XVI століття

  01.01.2004

  Факультет філології та масових комунікацій, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  09.00.11 - Релігієзнавство

   

  Шевченко Олексій Володимирович (сум.)

  к.біол.н.

  Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах

  01.01.2004

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.06 - Вірусологія

    Шевченко Олена Володимирівна аспірант -- к.юр.н. Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні 01.05.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 − Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право 
   

  Шевченко Роман Юрійович (сум.)

  к.геогр.н.

  Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва

  12.03.2008

  Факультет біомедичних технологій, асистент кафедри екології

  11.00.12 - Географічна картографія

    Шевчишен Артем Вікторович к.юр.н. Досудове провадження за кримінально-процесуальним законодавством України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз) 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
  Шевчук Олександр Володимирович (сум.) д.політ.н. Зовнішньополітична стратегія США та Російської Федерації щодо КНР  22.09.2009 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
    Шиленко Микола Вікторович к.юр.н.

  Адміністративно-правова охорона суб’єктів малого бізнесу

   
  01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Шиленко Михайло Вікторович к.юр.н. Адміністративно-правова охорона природних ресурсів 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Шинкар Іван Петрович к.філол.н.  Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) 26.03.2010 Карпатський інститут підприємництва 10.01.01 - Українська література
   

  Шипота Галина Євгенівна (сум.)

  к.пед.н.

  Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля

  01.01.2005

  Інститут філології та масових комунікацій, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  13.00.06 - Теорія і методика управління освітою

    Шишко Ігнаци Антоні к.юр.н.  Адміністративно-правові гарантії авторського права в Україні 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Шмаргун Віталій Миколайович

  к.псих.н.

  Психолого- педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на основі занять фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи)

  01.01.2000

  Інститут соціальних технологій, доцент-завідувач кафедри клінічної психології

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Шпак Світлана Григорівна к.псих.н. Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях 23.04.2013 Рівненський інститут 19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія
    Шутенко Юлія Миколаївна к.філол.н. Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька 01.01.2005 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови та літератури 10.01.07 – Фольклористика
   

  Щавінський Віталій Романович (сум.)

  к.юр.н.

  Кримінальна відповідальність за незаконну емісію недержавних цінних паперів

  01.01.2004

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

    Щербан Марія Дмитрівна к.ек.н.

  Розвиток кредитної кооперації в регіоні

  Автореферат

  04.03.2016 Карпатський інститут підприємництва 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
   

  Щербань Петро Миколайович

  аспірант -- к.пед.н.

  Навчально-педагогічні ігри у формуванні педагогічної культури майбутніх вчителів історії і права

  01.01.2007

  Полтавський інститут економіки і права

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

    Юрченко Юлія Василівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання діяльності адміністративних судів 01.01.2013  

  12.00.07 − Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право
   

  Юхименко Петро Іванович (штат.)

  докторант -- д.ек.н.

  Монетаристські теорії та тенденції їх розвитку: історико-економічний аналіз

  01.01.2006

  Білоцерківський інститут економіки та управління, ректор

  08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки

    Яблоновська Наталя Всеволодівна д.філол.н. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур 11.06.2007 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, професор кафедри журналістики  10.01.08 – Журналістика
    Яворська Тетяна Євгенівна 
  (сум.) 
  аспірант Управління навчально-тренувальним процесом стрибунів у довжину з розбігу на етапі спеціалізованої базової підготовки 30.03.2011 Житомирський економіко-гуманітарний інститут 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт
   

  Ягупов Василь Васильович (сум.)

  докторант -- д.пед.н.

  Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України

  01.01.2003

  Інститут соціальних технологій, кафедра соціальної роботи

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

    Якимчук Оксана Олександрівна к.іст.н. Шляхта Рівненського повіту в соціально-економічному та культурному житті краю кінця XVIII – початку ХХ ст. 21.05.2008

  Рівненський інститут, доцент кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін

  07.00.01 – Історія України
   

  Якимчук Микола Володимирович (сум.)

  д.т.н.

  Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів

  01.06.2016

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри автомобільного транспорту

  05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

    Якимюк Юлія Петрівна аспірант -- к. н. із соц. комунікацій Комунікаційна система документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом 01.06.2011 Білоцерківський інститут економіки та управління 27.00.02 - Документознавство, архівознавство
   

  Якоб Марія Миколаївна (сум.)

  к.філос.н.

  Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка

  22.12.2003

  Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

   09.00.05 - Історія філософії

    Яковинець Анатолій Іларіонович к.юр.н. Інститут судового оскарженя на стадії досудового розслідування 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

   

  Яковчук Михайло Юрійович (штат.)

  здобувач -- к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання страхової діяльності в Україні

  01.10.2009

  Інститут права та суспільних відносин, асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Якубівська Юлія Євгенівна к.ек.н. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні 01.12.2012 Інститут економіки та менеджменту 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
    Ямкова Ірина Миколаївна к.юр.н. Адміністративно-правове забезпечення діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні 30.05.2013 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Ярошенко Сергій Володимирович к.юр.н. Захист інтелектуальної власності адміністративно-деліктним законодавством 01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Яцик Тетяна Петрівна к.юр.н. Адміністративно-правові засади взаємодії податкових органів із засобами масової інформації 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Яцків Ірина Ігорівна к.юр.н. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Яцюк Марія Валеріївна (штат.)

  аспірант -- к.пс.н.

  Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці

  16.09.2010

  Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри психології

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Ященко Роман Юрійович к.юр.н. Правотворчість в умовах перехідного суспільства : теоретико-правовий аспект 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень